Dagens Eiere:
Tove Grøneng og Ole Henrik Lien Andersen
Bærum og Arendal

Hjemmehavn Daisy Fay
Arendal:

Høvik: