Dagens Eiere:
Anne Lise Gjerde og Inge Juul-Petersen
Arendal

Hjemmehavn GURI

Tidligere Eiere:

År

Eiere Hjemmehavn

Navn

1925 – 1946

 Trelastimportør Andersen  Kristiania

 Ukjent

1946 – 1988

 Reiersen  Oslo

Ukjent

1988 – 1998

 Lars Andreen  Holmen, Asker

Guri

1998 – 2001

 Einar Hans Bandlien  Asker

Guri

2001 – 2006

 Lars Gaden  Asker

Guri

2006 – 2007

 Arnstein Spone  Son

Guri

          2007  Anne-Lise Gjerde og Inge Juul-Petersen,  Arendal

Guri