Om FRSC

DSC00480Formål:
Å skape en verden hvor Runabouten og dens eiere skal skinne av mahogny, stolthet og trivsel. 

¨Club´en skal ta vare paa de gamle Runabouter
med like kjærlig haand som man tar vare paa sine kvinner¨.

Opptakskriterier:

  • Båten skal være bygget etter Furuholmens originale tegninger.
  • Båtens lengde skal ikke oversitge tredve (30) fot.
  • Fordekk må være minimum førti (40) prosent av båtens totale lengde.
  • Båten skal være konstruert med skyveluke over motorrom og på denne fastmontert vindskjerm.

Alle medlemsbåter må føre splittflagg, samt selskapets vimpel i egen stender.